0

Право на отказ

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ КЪМ ТЪРГОВЕЦА НА ЗАКУПЕН ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРОДУКТ

Потребителят има право да върне закупения от него продукт, без да дължи обезщетение или неустойка в законоустановения 14-дневен срок, считано от датата на покупката, използвайки единния стандартен формуляр за отказ от договора за покупко-продажба.

Формуляра следва да бъде изпратен на електронния ни адрес mobelood@gmail.com, като за по-бърза обработка на заявлението Ви и за да си спестим излишна допълнителна комуникация е желателно да упоменете:

  • - Номер на поръчката от сайта
  • - Баркод или продуктов номер (видни в сайта под името на продукта)
  • - Причината за връщане
  • - Евентуално ваше желание за подмяна на продукта с друг
  • - Телефон за връзка

При връщане на закупени стоки от mobel.bg, те трябва да отговарят на следните условия:

  1. Да не са с нарушен търговски вид и/или повредени;
  2. Да не са използвани и/или правен опит да бъдат използвани преди връщането;
  3. Да не са предоставяни на трети лица.
  4. Да бъдат върнати всички платежни и други документи, издадени от нас!

Забележка: Продукти, запечатани със залепване или с лепящи стикери, могат да бъдат върнати при нарушаването им, но ще бъде направен отбив от цената им след преглед от страна на mobel.bg

Правото на отказ и връщане може да не е приложимо и в случаите, попадащи в законовите изключения по чл. 57 от ЗЗП - Доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето. Пример за това са слушалките, които се използват, чрез поставяне в ухото.

Можете да изтеглите стандартен формуляр за упражняване правото на отказ, от ТУК.

След като получим формуляра, в рамките на три работни дни ще получите потвърждение на заявката Ви за връщане или замяна по телефон или на имейла, от който сте изпратили формуляра. Заедно с това ще получите и допълнителни указания за приключване на съответната процедура (като начин на изпращане от вас, възстановяване на сума от върнатия продукт или прихващане при изявено желание за замяна).

Важно: Преди възстановяване на сумата от върнатия продукт той ще подлежи на тестване и проверка за съответствие. Възстановяването на сумата от покупката се извършва по избран от клиента начин, в 14 дневен срок от получаването на продукта в офиса на компанията ни. Транспортните рaзxoди зa вpъщaнe нa закупения продукт са за сметка на клиента.

Благодарим Ви!